ઈ-શ્રમ કાર્ડ માટે રજીસ્ટ્રેશન કેવી રીતે કરવું ? | E Shram Card 2023 Registration

E Shram Card Registration

ઈ-શ્રમ કાર્ડ કઢાવો અને મેળવો રૂપિયા 2 લાખ સુધી વીમો મફત, આ ઉપરાંત ઘણા બધા લાભો આપતું આ એકમાત્ર કાર્ડ છે. વધુ માહિતી માટે નીચેની વેબસાઈટ પર ક્લિક કરો.

NCS Portal Registration 2023: દેશના બેરોજગાર યુવાનો માટે અરજી કરવાની અને નોકરી મેળવવાની સુવર્ણ તક

NCS Portal Registration 2023: દેશના બેરોજગાર યુવાનો માટે અરજી કરવાની અને નોકરી મેળવવાની સુવર્ણ તક

શું સારી નોકરીની શોધમાં છો? શું તમારે મફત રર્જીસ્ટ્રેશન કરાવીને સારી નોકરી મેળવવી હોય તો ભારત સરકારના આ પોર્ટલ પર આજે રજીસ્ટ્રેશન કરાવો.

Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana: ગામડાંના નાગરિકોને રોજગારના નવાં અવસર મળશે,જાણો વધુ માહિતી.

Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana | દીન દયાળ ઉપાધ્યાય ગ્રામીણ કૌશલ્ય યોજના

દીન દયાળ ઉપાધ્યાય ગ્રામીણ કૌશલ્ય યોજના હેઠળ ગામડાંના નાગરિકોને રોજગારના નવાં અવસર મળશે,જાણો વધુ માહિતી.