વિક્રમ સારાભાઈ પ્રોત્સાહન યોજના (વિકાસ શિષ્યવૃત્તિ)| Vikram Sarabhai Scholarship Scheme 2022

વિક્રમ સારાભાઈ પ્રોત્સાહન યોજના (વિકાસ શિષ્યવૃત્તિ)| Vikram Sarabhai Scholarship Scheme 2022

વિક્રમ સારાભાઈ પ્રોત્સાહન યોજના (વિકાસ શિષ્યવૃત્તિ હેઠળ ધોરણ-8 થી 12 ના વિદ્યાર્થીઓને 1 લાખ સુધી શિષ્યવૃત્તિ મળવાપાત્ર થાય છે. ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી તેની માહિતી મેળવો.

HDFC Bank Parivartan ECS Scholarship 2022-23 | એચડીએફસી બેંક પરિવર્તન છાત્રવૃતિ યોજના

HDFC Bank Parivartan ECS Scholarship 2022-23 | એચડીએફસી બેંક પરિવર્તન છાત્રવૃતિ યોજના

એચડીએફસી બેંક પરિવર્તન શિષ્યવૃત્તિ યોજના હેઠળ ધોરણ-1 થી કોલેજ સુધીના વિદ્યાર્થીઓને મળશે રૂપિયા 15,000/- સ્કોલરશીપ. વધુ માહિતી માટે અહિં ક્લિક કરો.

Aditya Birla Capital COVID Scholarship 2022| આદિત્ય બિરલા કોવિડ શિષ્યવૃત્તિ યોજના

Aditya Birla Capital COVID Scholarship 2022| આદિત્ય બિરલા કોવિડ શિષ્યવૃત્તિ યોજના

જે વિદ્યાર્થીઓના ‘માતા કે પિતાનું
કોરોનાને કારણે અવસાન થયેલ હોય તો
આદિત્ય બિરલા કેપિટલ તરફથી
60,000/- સુધી શિષ્યવૃત્તિ મળવાપાત્ર છે.
વધુ માહિતી માટે નીચેની વેબસાઈટની મુલાકાત લો.

Gujarat NMMS Scholarship 2022 | ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડની સ્કોલરશીપ

Gujarat NMMS Scholarship 2022 | ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડની સ્કોલરશીપ

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ,ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ-8 ના વિદ્યાર્થીઓને NMMS Scholarship હેઠળ કુલ 48,000/- રૂપિયા સ્કોલરશીપ મળશે. વધુ માહિતી માટે નીચેની વેબસાઈટ પર ક્લિક કરો.

#NNMS
#NNMSScholarship

MYSY Scholarship 2022 | મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબી યોજના: અરજી પ્રક્રિયા શરૂ, પાત્રતા, દસ્તાવેજ

MYSY Scholarship 2022 | મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબી યોજના: અરજી પ્રક્રિયા શરૂ, પાત્રતા, દસ્તાવેજ

મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબી યોજના(MSMY) હેઠળ કોલેજ કરતા વિદ્યાર્થીઓને રૂપિયા 10,000 થી 2,00,000/- સુધી સ્કોલરશીપ મળશે. વધુ માહિતી માટે નીચેની વેબસાઈટની મુલાકાત લો,

SEB PSE SSE Exam Notification 2022 |શિષ્યવૃત્તિ માટે ઓનલાઈન અરજી કરો @sebexam.org

SEB PSE SSE Exam Notification 2022, Apply Online @Sebexam.Org

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા પ્રાથમિક શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા PSE અને માધ્યમિક શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા SSE માટે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા માટે અહિં ક્લિક કરો.