WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!
કોચિંગ સહાય યોજના | Coaching Sahay Yojana Gujarat 2021

કોચિંગ સહાય યોજના | Coaching Help Scheme 2021

Coaching Sahay Yojana Gujarat, બિન અનામત આયોગ યોજના pdf, Bin Anamat Online Registration, કોચિંગ સહાય યોજના, Bin anamat certificate, Tuition Sahay Yojana 2021

ગુજરાત બિન અનામત શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ નિગમ ની સ્થાપના વર્ષ-2018-19 દરમિયાન કરવામાં આવેલ હતી. જેને બિન અનામત આયોગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.  Bin Anamat Aayog Gujarat દ્વારા વિવિધ યોજનાઓ ચાલે છે. આયોગ દ્વારા ભોજન બિલ સહાય, વિદેશ અભ્યાસ લોન, JEE Gujarat-NEET કોચિંગ સહાય, શૈક્ષણિક આવાસ યોજના,  કોમર્શિય પાયલોટ તાલીમ(લોન) યોજનાઓ ચાલે છે. આ યોજનાઓનો લાભ Bin-Anamat Aayog ની અધિકૃત વેબસાઈટ પરથી ઓનલાઈન કરી શકાશે.

Tuition Sahay Yojana નો હેતુ

બિનઅનામત વર્ગના આર્થિક રીતે નબળા પરંતુ તેજસ્વી બાળકોને વિજ્ઞાનપ્રવાહમાં વધુ અને સારા શિક્ષણ માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા ધોરણ-11 અને 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીઓને આર્થિક મદદરૂપ થવાના હેતુથી ટ્યુશન સહાય યોજના (Coaching Sahay Yojana) અમલમાં મૂકવામાં આવેલ છે.

Bin Anamat Meaning in Gujarati

બિન અનામત એટલે શું? અનામત માટે ભારતીય બંધારણમાં ‘પ્રતિનિધિત્વ’ શબ્દ પ્રયોગ કરેલો છે. વંચિત વર્ગોને પ્રતિનિધિત્વની તક એટલે ‘અનામત’. જે વર્ગોનો સમાવેશ અનામત વર્ગોમાં થયો નથી તેમને ‘બિન અનામત વર્ગ’ તરીકે ઓળખી શકાય છે.

ટ્યુશન સહાયનો લાભ કોને મળે?

બિન અનામત પ્રમાણપત્ર ધરાવતા હોય અને ધોરણ- 10 માં 70% કે તેથી વધુ મેળવેલ હોય અને કોચિંગ કલાસમાં ભણતા હોય તેવા ધોરણ- 11 અને 12 ના વિજ્ઞાન પ્રવાહ અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને ટ્યુશન સહાય આપવામાં આવે છે.

tuition sahay yojana 2021 | 
Tuition Sahay (Coaching Sahay) Gujarat | tuition sahay form website |www.gueedc.gujarat.gov.in 2021 |
government tuition Scheme | 
Gujarat new advertisement
Image Credit: News Paper Advertisement

ટ્યુશન સહાયમાં આવક મર્યાદા કેટલી છે?

  બિન અનામત જાતિના નાગરિકોએ ટ્યુશન સહાયનો મેળવવા માટે કુટુંબની વાર્ષિક આવક રૂપિયા 450000 (સાડા ચાર લાખ) થી ઓછી હોવી જોઈએ.

ટ્યુશન સહાય યોજનામાં લાભ શું મળે?

Bin Anamat Aayog Gandhinagar દ્વારા બિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને ટ્યુશન સહાય હેઠળ એમના એકાઉન્ટમાં DBT (Direct Benefit Transfer) દ્વારા પ્રતિ વર્ષ વાર્ષિક રૂપિયા 15000 (પંદર હજાર) ની મર્યાદામાં સહાય મળવાપાત્ર થાય છે.

કોચિંગ સહાય માટે ડોક્યુમેન્ટ

ગુજરાત સરકાર દ્વારા Documents Required for Bin Anamat Coaching Sahay માટે નક્કી કરેલા છે. જે નીચે મુજબ આપેલા છે.

1. નિયત નમુનાની અરજીપત્રક (Application Form)

2. આધારકાર્ડની નકલ (Aadhar Card)

3. બિન અનામત વર્ગનું પ્રમાણપત્ર (Bin Anamat Certificate)

4. આવકનું પ્રમાણપત્ર (Income Certificate)

5. રહેઠાણનો પુરાવો (Residency Proof)

6. ધોરણ-10 ની માર્કશીટ (SSC Marksheet)

7. ઉંમરનો પુરાવો (જન્મનું પ્રમાણપત્ર/ LC)

8. અરજદારની બેંક પાસબુકની નકલ (Bank Passbook)

9. આચાર્યનું વિદ્યાર્થીનું ચાલુ અભ્યાસ અંગેનું સર્ટીફિકેટ (Principal Certificate)

10. ટ્યુશન કલાસની વિગત (ભરેલ અને ભરવાપાત્ર ફી સાથે) (Tuition Fee Detail)

કોચિંગ સહાયની અરજી ક્યાં કરવી?

બિન અનામત આયોગ દ્વારા વિવિધ યોજનાઓને ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન તથા Bin Anamat Pramanpatra Online કરી શકાય છે. જેથી coaching sahay form online ભરી શકાય છે. જે ભરવા માટે www.gueedc.gujarat.gov.in પર ઓનલાઇન અરજી કરવી.

Coaching Sahay Yojana 2021

આર્ટિકલકોચિંગ સહાય યોજના 2021  
ભાષાગુજરાતી  
લાભાર્થી(વિદ્યાર્થીઓ)ધોરણ – 10 માં 70% કે તેથી વધુ મેળવનાર
ધોરણ-11 અને 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીઓ
સહાયની રકમ15000
Bin Anamat Aayog Helpline Number079-23258688 , 079-23258684
Bin Anamat Aayog Gujarat Official WebsiteClick Here
Bin Anamat Coaching Sahay online applyClick Here

How to apply for Bin Anamat Coaching Sahay Yojana Online?

Bin Anamat Aayog | Coaching Help Scheme Gujarat | Bin Anamat Aayog Helpline Number | BIN ANAMAT AAYOG JAHERAT Scholarship for students
Bin Anamat Aayog Gujarat Website | Coaching Sahay Yojana
 • સૌપ્રથમ Bin Anamat Aayog ની વેબસાઈટ ખોલવી. જેમાં Scheme ના મેનું પર ક્લિક કરવું.
 • જેમાં પસંદ કરેલ યોજના (કોચિંગ સહાય યોજના) નું સ્વરૂપ, પાત્રતા અને જરૂરી વિગતો દેખાશે. જેને પૂરી વાંચી લેવી. ત્યાર બાદ નીચે આપેલા Apply Now પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • Apply Now પર ક્લિક કર્યા બાદ જો પ્રથમ વખત અરજી કરતા હશો તો New User (register) પર Click કરવાનું રહેશે.
 • New Register ના પ્રથમ ખાનામાં આપનું Email Id, Mobile No, Password અને Confirm Password લખીને Submit કરવાનું રહેશે. જેથી આપનું Registration Successful થઈ જશે તેવો Mobile SMS આવશે.
 • ત્યારબાદ Already Register Click Here for Login? પર ક્લિક કરીને પોતાનો મોબાઈલ નંબર , પાસવર્ડ અને Captcha નાખી પોતાનું Login પર ક્લિક કરવાની રહેશે.
 • Login પર ક્લિક કરવાથી નીચે મુજબની સ્ક્રીન દેખાશે. જેમાં આપ Coaching Sahay Yojana સામે જઈને Apply Now પર ક્લિક કરીને online apply કરી શકશો.
 • Apply Now પર ક્લિક કરવાથી યોજનાનું ફોર્મ ખૂલી જશે. જેમાં માંગ્યા મુજબની તમામ વિગતો ભરી, ડોક્યુમેન્‍ટ Save and Upload Photo & Signature  ઉપલોડ કરવાના રહેશે.
 • તમામ વિગતો ભર્યા બાદ અને Document ઉપલોડ કર્યા બાદ જો માહિતી યોગ્ય હોય તો નીચે આપેલ Confirm Application પર ક્લિક કરીને અરજી Submit કરવાની રહેશે. જે અરજી નંબર આવે તે સુરક્ષિત જગ્યાએ નોંધી રાખવાનો રહેશે.

Bin Anamat Aayog Office Address

ગુજરાત બિન અનામત શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ નિગમની કચેરી ગાંધીનગર ખાતે આવેલી છે. જેનું સરનામું નીચે મુજબ છે.

સરનામું:- કર્મયોગી ભવન, બ્લોક નં-2, ડી-2 વિંગ,સાતમો માળ,

             ગાંધીનગર

Bin Anamat Aayog Helpline Number

ગુજરાત સરકાર દ્વારા Bin Anamat Aayog Contact Number જાહેર કરેલો છે.

Phone Number :– 079-23258688 , 079-23258684

2 thoughts on “કોચિંગ સહાય યોજના | Coaching Help Scheme 2021”

Leave a Comment