કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2022 | Kuvarbai Nu Mameru Yojana Online Form

E Samaj kalyan Portal | Kuvar bai Nu Mameru Yojana Documents List in Gujarati | કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના pdf |Social Justice & Empowerment Department –SJED

ગુજરાત સરકાર દ્વારા વિવિધ વિભાગો કાર્યરત છે. દરેક વિભાગ દ્વારા અલગ-અલગ કામગીરીમાં કરવામાં આવે છે. ગુજરાતના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ દ્વારા વિવિધ સરકારી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. આ યોજનાઓ E Samaj Kalyan Portal પર ચલાવવામાં આવે છે. ઈ-સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ પર માનવ ગરિમા યોજના, વિદ્યાર્થીઓને વિદેશ અભ્યાસ લોન, ડૉ.આંબેડકર આવાસ યોજના, કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના વગેરે યોજનાઓ ચાલે છે. આ આર્ટિકલ દ્વારા કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2022 વિશે વિગતવાર વાત કરીશું. Kuvarbai Nu MameruYojana Online Form કેવી રીતે ભરવું તેની માહિતી મેળવીશું.

Table of Contents

  Gujarat Kuvarbai nu Mameru Yojana 2022

  ગુજરાત રાજ્યમાં ગરીબ પરિવારોની દિકરીઓના કલ્યાણ માટે ઘણી બધી કલ્યાણકારી યોજનાઓ ચાલે છે. જેમાં કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનાનો સમાવેશ થાય છે. આ લગ્ન સહાય યોજના દ્વારા ગરીબ પરિવારોને સિધી આર્થિક રીતે મદદરૂપ થવાના ઉદ્દેશ રહેલો છે. Kuvarbai Nu Mameru Yojana માં લગ્ન કરેલી દીકરીઓને DBT (Direct Benefit Transfer) દ્વારા સીધી એમના બેંક ખાતામાં સહાય ચૂકવાય છે. કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના એસ.સી વર્ગની કન્યાઓને, ઓ.બી.સી વર્ગની દીકરીઓને તથા આર્થિક રીતે નબળા પરિવારોની દીકરીઓના લગ્નકર્યા પછી લાભ આપવામાં આવે છે. આ યોજનામાં લાભાર્થી દીકરી દીઠ રૂપિયા 12000/- રૂપિયા જમા કરવામાં આવે છે.

  કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનાનો હેતુ 

  રાજયની આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના પરિવારમાં જ્યારે દીકરીના લગ્ન થાય, ત્યારે આર્થિક મદદ થવાના ભાગરૂપે કુંવરબાઈનું મામેરૂ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે છે. આ યોજના દ્વારા દિકરીના જન્મને પ્રોત્સાહન મળે અને સમાજમાં બાળલગ્ન અટકે આ હેતુથી આ યોજના અમલી બનાવેલ છે.

  Hightlight Point of Kuvarbai nu Mameru Yojana

  યોજનાનું નામGujarat Kuvarbai nu Mameru Yojana 2022
  આર્ટિકલની ભાષાગુજરાતી અને English
  યોજનાનો હેતુરાજ્યમાં જરૂરિયાતમંદ દીકરીઓને લગ્ન બાદ
  નાણાંકીય આપવામાં આવે છે.
  લાભાર્થીગુજરાત રાજ્યની પાત્રતા ધરાવી કન્યાઓ
  Application ModeOnline
  Kuvarbai Nu MameruYojana Amount -1તારીખ-01/04/2021 પહેલાં લગ્ન કરેલા હોય તો
  તેવી કન્યાઓને 10,000 રૂપિયા સહાય
  Kuvarbai Nu MameruYojana Amount -2 ગુજરાતની કન્યાઓએ તારીખ-01/04/2021 પછી
  લગ્ન કરેલા હોય તો તેવી કન્યાઓને 12,000 રૂપિયા સહાય
  Kuvarbai Nu MameruYojana Website (Official)https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/
  ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી?Click Here
  Hightlight Point of Kuvarbai nu Mameru Yojana
  Kuvarbai nu Mameru Yojana 2022 | kuvarbai mameru yojana gujarat online form | documents required for kuvarbai nu mameru | online application for kuvarbai mameru |
  Image of Kuvarbai nu Mameru Yojana

  કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના માટેની પાત્રતા

  કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના ફોર્મ માટે Social Justice & Empowerment Department –SJED દ્વારા પાત્રતા નક્કી થયેલી છે. જે નીચે મુજબ છે.

  • લાભાર્થી ગુજરાત રાજ્યનો મૂળ વતની હોવો જોઈએ.
  • અરજદાર આર્થિક રીતે નબળા પરિવાર હોવો જોઈએ.
  • એક પરિવારમાં 2 પુખ્તવયની દિકરીના લગ્ન માટે kuvarbai nu mameru yojana Gujarat  નો લાભ મળશે.
  • લાભાર્થીના પુન:લગ્નના કિસ્સામાં આ યોજના મળશે. વિધવા પુન:લગ્નના કિસ્સામાં પણ આ યોજનાનો લાભ મળશે.
  • કન્યાના લગ્ન બાદ 2 વર્ષની સમય મર્યાદામાં Kuvarbai Nu Mameru Form Online Apply કરવાનું રહેશે.
  • સાત ફેરા સમૂહલગ્ન આયોજિત કાર્યક્ર્મમાં ભાગ લેનાર દીકરીઓને કુંવરબાઈનું મામેરૂ યોજનાની સહાય મળવાપાત્ર થાય.
  • સમાજના તથા અન્ય સમૂહલગ્નમાં ભાગ લેનાર લાભાર્થી કન્યાને સાત ફેરા સમૂહલગ્ન યોજના તેમજ કુંવરબાઈનું મામેરૂ યોજનાની તમામ શરતો પરિપૂર્ણ કરતી હોય તો આ બન્ને યોજનાઓ હેઠળ લાભ મેળવવા પાત્ર રહેશે.

  સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના 2022 । Sukanya Samriddhi Yojana in Gujarati

  PM Kisan ekyc OTP Online | પીએમ કિસાન ekyc માટે નવી લિંક જાહેર થઈ

  વ્હાલી દીકરી યોજના 2022 માં થયો સુધારો | Vahli Dikri Yojana Sogandnamu Remove

  Kuvarbai Nu MameruYojana Documents List in Gujarati

  કુંવરબાઈનું મામરું યોજનાનો લાભ લેવા માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની હોય છે. કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના ડોક્યુમેન્ટનીચે પ્રમાણે હોવા જોઈએ.

  • કન્યાનું આધારકાર્ડ
  • લાભાર્થી કન્યાના પિતાનું આધારકાર્ડ
  • કન્યાનો જાતિનો દાખલો
  • કન્યાનું શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર અથવા જન્મનું પ્રમાણપત્ર
  • લાભાર્થી કન્યાના પિતાનો અથવા વાલીનો વાર્ષિક આવકનો દાખલો
  • કન્યાના રહેઠાણનો પુરાવો
  • કન્યા બેંક પાસબુકની પ્રથમ પાનાની નકલ ( કન્યાના નામ પાછળ પિતા/વાલીનું નામ હોય તે)
  • વર-કન્યાનો સંયુક્ત ફોટો
  • વરની જન્મતારીખનો આધાર (L.C/જન્મ તારીખનો દાખલો/ અભણ હોય ત્યારે સરકારી ડૉક્ટરનું પ્રમાણપત્ર)
  • લગ્નનોંધણી પ્રમાણપત્ર
  • કન્યાના પિતા/વાલીનું સ્વ-ઘોષણા (Self-Declaration)
  • કન્યાના પિતા હયાત ન હોય તો મરણનો દાખલો

  Kuvarbai Nu Mameru Yojana Income Limit

  સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગ દ્વારા કુંવરબાઈ યોજનામાં વાર્ષિક આવકમર્યાદા નક્કી કરેલી છે. જે નીચે મુજબ છે.

  વિસ્તારઆવક મર્યાદા
  ગ્રામ્ય વિસ્તાર120000/-
  શહેરી વિસ્તાર150000/-
  Income Limit

  Benefits of Kuvarbai Nu Mameru Yojana

  ગુજરાત રાજ્યમાં આર્થિક રીતે નબળા પરિવારની દીકરી લગ્ન કરે તો તેને આ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ કન્યાના બેંક ખાતામાં સીધા DBT (Direct Benefit Transfer) મારફતે અગાઉ 10,000/- (દસ હજાર રૂપિયા) સહાય ચૂકવવામાં આવતી હતી. જે સહાયની રકમમાં સુધારો કરેલ છે.

  • જે કન્યાઓએ તા-01/04/2021 પછી લગ્ન કરેલ હોય તો તેવા દંપતીને Kuvarbai Mameru Yojana હેઠળ 12,000/- (બાર હજાર) રૂપિયા મળશે.
  • જે કન્યાઓએ તા-01/04/2021 પહેલાં લગ્ન કરેલ દંપતીઓને જૂના ઠરાવ પ્રમાણે 10,000/- (દસ હજાર) રૂપિયા મળવાપાત્ર રહેશે.
  New GR for Kuvarbai Nu Mameru Yojana 2022 | kuvarbai mameru yojana gujarat form download | kuvarbai mameru document
  Kuvarbai Nu Mameru Yojana New GR

  Kuvarbai Nu MameruYojana Form Pdf

  સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગ દ્વારા કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના ફોર્મ pdf બનાવેલ છે. આ અરજીપત્રક જ્ઞાતિ મુજબ Application Form બહાર પાડેલા છે. નિયામક, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા Kuvarbai Nu Mameru Yojana For SEBC તથા અન્ય પછાત વર્ગ માટે અરજી ફોર્મ બહાર પાડેલ છે. તથા નિયામક અનુસુચિત જાતિ કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા  SC જ્ઞાતિઓની કન્યાઓ માટે અરજી પત્રક બહાર પાડેલ છે.

  Caste NameDownload Links
  Kuvarbai Nu MameruYojana Form Pdf (OBC-EBC)  Download Now
  Kuvarbai Nu MameruYojana Form Pdf (SC)  Download Now
  Kuvarbai Nu MameruYojana Form Pdf

  કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ યોજના [email protected] Scheme | Kisan Credit Card Yojana 2022

  મફત 250 કિલો-પશુ ખાણદાણ સહાય । Pashu Khandan Sahay Yojana 2022

  તબેલા માટેની લોન યોજના । Tabela Loan in Gujarat 2022

  How to Online Apply Kuvarbai Nu Mameru Yojana 2022

  રાજ્યના છેવાડાના ગરીબ અને આર્થિક રીતે નબળા પરિવારના લોકો સરકારી કચેરી વારંવાર ન જવું પડે તેવા હેતુથી ઓનલાઈન પોર્ટલની સુવિધા ઉભી કરેલી છે. કુંવરબાઈનું મામેરૂ યોજનાનો નાગરિકોને લાભ આપવા માટે samaj kalyan portal બનાવેલ છે. આ પોર્ટલ પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. E Samaj Kalyan Gujarat Registration કેવી રીતે કરવું તેની step-by-step માહિતી મેળવીશું.

  • સૌપ્રથમ Google Search માં જઈને ‘e samaj kalyan Portal’ ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
  kuvarbai nu mameru yojana online apply | kuvarbai nu mameru yojana details in gujarati pdf | kuvarbai nu mameru yojana in gujarati
  Image of Government official Portal (e-Samaj Kalyan Portal)
  • ઈ સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ પર જો અગાઉ રજીસ્ટ્રેશન ન કરાવેલ હોય તો “New User? Please Register Here” જઈને Register ની પ્રક્રિયા કરવાની રહેશે.
  • તમારું સફળતાપૂર્વક રજીસ્ટ્રેશન થઈ ગયા બાદ ઈ સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલમાં “Citizen Login” પર ક્લિક કરીને લાભાર્થીએ પોતાનું Personal Page ખોલવાનું રહેશે.
  kuvarbai nu mameru yojana | kuvarbai nu mameru yojana application status | kuvarbai nu mameru yojana 2020 online apply | kuvarbai nu mameru yojana website | kuvarbai nu mameru information in gujarati
  Image of Government official Portal (e-Samaj Kalyan Portal)
  • લાભાર્થી દ્વારા જે જ્ઞાતિપ્રમાણે રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય, તે મુજબ યોજનાઓ e samaj kalyan.gujarat.gov.in login બતાવતી હશે.
  • જેમાં Kuvarbai Nu Mameru Yojana 2022 પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
  • કુંવરબાઈનું મામેરુ યોજના ઓનલાઈન ફોર્મમાં જઈને જે પ્રમાણે માહિતી માંગેલી હોય તે પ્રમાણે ઓનલાઈન ભરવાની રહેશે.
  • ઓનલાઈન ફોર્મમાં તમામ માહિતી ભર્યા બાદ સબમીટ કરવાની રહેશે.
  • લાભાર્થી દ્વારા ઓનલાઈન અરજી Submit કર્યા બાદ એક અરજી નંબર આવશે. જે સાચવીને રાખવાનો રહેશે.
  • ઓનલાઈન અરજીને આધારે Upload Document માં જઈને અસલ ડોક્યુમેન્‍ટ  (Original Document) અપલોડ કરવાના રહેશે.
  • તમામ માહિતી અને અસલ ડોક્યુમેન્‍ટ અપલોડ કર્યા બાદ Confirm Application કરવાનું રહેશે.
  •  છેલ્લે, અરજી કન્‍ફર્મ થયા બાદ અરજીની પ્રિન્‍ટ કાઢી લેવાની રહેશે.
  E Samaj Kalyan Gujarat Registration Process

  E Samaj Kalyan Status Check

  ઇ સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ પર વિવિધ સરકારી યોજનાઓના Online Form ભરાય છે.લાભાર્થીઓ દ્વારા કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનાનું ઓનલાઈન અરજી કરેલ હોય તો તે Application Status જાણવું જરૂરી છે. અરજદારો ઘરે બેઠા E Samaj Kalyan Application Status જાણી શકે છે. નીચેની આપેલા બટન દ્વારા લાભાર્થીઓ પોતાની Application Status Check કરી શકે છે.

  Important Links of Kuvarbai nu Mameru Yojana

  Official WebsiteClick Here
  Your Application StatusClick Here
  New User? Please Register Here!Click Here
  New NGO RegistrationApply Here
  Home PageClick Here
  Important Links of Kuvarbai nu Mameru Yojana

  FAQ’s of Gujarat Kuvarbai Nu Mameru Yojana

  કુંવરબાઈનું મામેરા યોજનામાં કેટલા રૂપિયા સહાય મળે?

  રાજ્યની કન્યાઓ તા: 01/04/2021 પહેલાં લગ્ન કરેલ હોય તો કન્યા લાભાર્થીને 10,000 રૂપિયા સહાય મળવાપાત્ર થશે અને જો કન્યા નાણાંકીય વર્ષ-2021-22 ના તારીખ-01/04/2021 પછી લગ્ન કરેલા હોય તો નવા નિયમ મુજબ 12,000 રૂપિયા સહાય મળશે.

  Kunwar Bai Nu Mameru Yojana નો લાભ લેવા માટે કેટલી આવક મર્યાદા જોઈએ?

  કુંવરબાઈ યોજનામાં વાર્ષિક આવક મર્યાદા નક્કી થયેલી છે. જે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 120,000/- અને શહેરી વિસ્તારમાં 1,50,000/- નક્કી થયેલ છે.કન્યાના પિતાની આ મુજબ આવક મર્યાદા હોય તો આ યોજનાનો લાભ મળે.

  કુંબરબાઈનું મામેરુ લાભ લેવા માટે કેવી રીતે અરજી કરવાની રહેશે?

  Kuvarbai Nu Mameru Yojana Online Apply કરવાનું રહેશે. કન્યાઓ e samaj kalyan Portal પરથી ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે.

  કુંવરબાઈ મામેરા યોજનાનો લાભ કોણે મળવાપાત્ર થાય છે?

  ગુજરાતની આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ કન્યાને લગ્ન કર્યા બાદ કુંવરબાઈ મામેરા યોજના લાભ મળવાપાત્ર થાય છે.

  1 thought on “કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2022 | Kuvarbai Nu Mameru Yojana Online Form”

  Leave a Comment