WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!
Government Loan Scheme Archives - Sarkari Yojana Gujarat

વાજપાઇ બેન્કેબલ યોજના । Shri Vajpayee Bankable Yojana 2023

વાજપાઇ બેન્કેબલ યોજના । Shri Vajpayee Bankable Yojana 2023

વાજપાઇ બેન્કેબલ યોજના હેઠળ નવો ધંધો કે વ્યવસાય ચાલુ કરવા માટે કુલ 8 લાખ સુધી લોન આપવામાં આવશે. જેના પર અંદાજિત 40 % એટલે 1,25,000/- સુધી લોન સહાય આપવામાં આવશે.