WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!
[સુધારો] Vahli Dikri Yojana Sogandnamu Remove 2022 । વ્હાલી દીકરી યોજના

[સુધારો] Vahli Dikri Yojana Sogandnamu Remove 2022 । વ્હાલી દીકરી યોજના

વ્હાલી દીકરી યોજના ડોક્યુમેન્‍ટ | Vahli Dikri Yojana Form pdf Download | વ્હાલી દીકરી યોજના સોગંદનામું| Vahli Dikri Yojana Informartion in Gujarati

રાજયમાં નાગરિકોના હિત માટે જુદા-જુદા વિભાગ કામ કરે છે. સમાજ કલ્યાણ વિભાગ, સમાજ સુરક્ષાએ વિભાગ, ખેડૂત કલ્યાણ, સહકાર વિભાગ, મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ વગેરે વિભાગો કામગીરી કરે છે. મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા જુદી-જુદી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. મહિલાઓની સુરક્ષા માટે સખી વન સ્ટોપ સેન્ટર, 181 મહિલા અભયમ, નારી કેન્‍દ્ર વગેરે સંસ્થાઓ કામકરે છે. મહિલાઓને સહાય આપવા માટે વિધવા સહાય યોજના, વિધવા પુન:લગ્ન યોજનાઓ ચાલે છે. વધુમાં દિકરીઓમાં જન્મને પ્રોત્સાહન આપવા માટે Vahli Dikri Yojana 2022 ચાલે છે. આ આર્ટિકલ વ્હાલી દીકરી યોજનામાં સોગંદનામું રદ કરવા બાબતે, જે સુધારો કરવામાં આવ્યો તે વિશે વિગતવાર માહિતી મેળવીશું. વધુમાં Vahli Dikri Yojana Sogandnamu Remove 2022 બાદ ક્યાં-ક્યાં ડોક્યુમેન્‍ટ આપવાના રહેશે તેની પણ માહિતી આપીશું.

વ્હાલી દીકરી યોજના 2022

      ગુજરાત સરકારના મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા “વ્હાલી દીકરી યોજના 2022 બહાર પાડવામાં આવી છે. વ્હાલી દીકરી યોજના દ્વારા સમાજમાં દીકરીઓનું જન્મપ્રમાણ વધે, દીકરીઓનો શિક્ષણમાં ડ્રોપઆઉટ રેશિયો ઘટે એટલા માટે આ યોજના અમલી બનાવેલ છે. આ ઉપરાંત દીકરીઓનું સમાજમાં સર્વાંગી સશક્તિકરણ થાય તે પણ ઉદ્દેશ રહ્યો છે.

Vahli Dikri Yojana Gujarat વ્હાલી દીકરી યોજના અંતર્ગત સ્ત્રીઓના શિક્ષણને દિન-પ્રતિદિન વધુ ઉત્તેજન મળી રહે તે ખૂબ જરૂરી છે.  સમાજમાં વિવિધ દૂષણો જેવા કે સ્ત્રીભૃણ હત્યા અટકે, બાળલગ્નો અટકે વગેરે આ યોજના દ્વારા દૂર થાય તેવો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.

Importanant Point of Gujarat Vahli Dikri Yojana Online

યોજનાનું નામવ્હાલી દીકરી યોજના  
આર્ટિકલનું નામવ્હાલી દીકરી યોજના માં સોગંદનામું રદ
આર્ટિકલની ભાષાગુજરાતી અને અંગ્રેજી
યોજનાનો હેતુવ્હાલી દીકરી યોજના દ્વારા સમાજમાં દીકરીઓના જન્મપ્રમાણમાં વધારો થાય, દીકરીઓનો શિક્ષણનો ડ્રોપઆઉટ રેશિયો ઘટે તે મુખ્ય હેતુ છે.
લાભાર્થીગુજરાત રાજ્યની પાત્રતા ધરાવતી દીકરીઓ
મળવાપાત્રસહાયદીકરીને કુલ ત્રણ હપ્તામાં 1,10,000/- ની સહાય મળવાપાત્ર થાય
અધિકૃતવેબસાઈટhttps://wcd.gujarat.gov.in/  
અરજી કેવી રીતે કરવીOffline
Vahli Dikri Yojana Form Online ApplyComing Soon……
Vahli Dikri Yojana In GujaratiClick Here
Vahli Dikri Yojana Form DownloadClick Here
Importanant Point of Gujarat Vahli Dikri Yojana Online
Vahli Dikri Yojana Sogandnamu Remove 2022 | વ્હાલી દીકરી યોજના ડોક્યુમેન્‍ટ | Vahli Dikri Yojana Form pdf Download
Image of Vahli Dikri Yojana Sogandnamu Remove 2022

વ્હાલી દીકરી યોજના માટેની પાત્રતા

      વ્હાલી દીકરી યોજના માટે રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા કેટલીક પાત્રતા નક્કી થયેલી છે. જે નીચે મુજબ છે.

1. દીકરી ગુજરાતની હોવી જોઈએ.

2. દીકરીનો જન્મ તારીખ:- 02/08/2019 ના રોજ કે ત્યારબાદ થયેલો હોવો જોઈએ.

3. દીકરીના માતા-પિતાની સંયુક્ત આવક 2 લાખ કરતાં ઓછી હોવી જોઈએ.

4. બાળલગ્ન પ્રતિબંધક અધિનિયમ-2006 ની જોગવાઈઓ મુજબ પુખ્તવયે લગ્ન કરેલ હોય તેવા   દંપતિની દીકરીઓને જ વ્હાલી દીકરી યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર થશે.

5. દીકરી જન્મના 1 વર્ષની સમય મર્યાદામાં અરજી કરવાની રહેશે.

નોંધ:- કોઈ દંપતીને અપવાદરૂપ(ખાસ) કિસ્સામાં બીજી/ત્રીજી પ્રસુતિ વખતે કુટુંબમાં એક કરતાં વધારે દિકરીઓનો જન્મ થાય અને દંપતિની દીકરીઓની સંખ્યા ત્રણ કરતાં વધુ થતી હોય તો પણ તમામ દીકરીઓને Vahali Dikri Yojana 2022 નો લાભ મળવાપાત્ર થશે.

UGVCL Bill Check Online | ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપનીનું લાઈટ બિલ ચેક કરો

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના 2022 । Sukanya Samriddhi Yojana In Gujarati

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2022 | Kuvarbai Nu Mameru Yojana Online Form

વ્હાલી દીકરી યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર લાભની વિગતો

Vahli Dikri Yojana Gujarat હેઠળ લાભાર્થીને કુલ ત્રણ હપ્તામાં લાભ આપવામાં આવે છે. લાભાર્થી દીકરીઓને ત્રણ હપ્તામાં કુલ 1,10,000/- (એક લાખ દસ હજાર) સુધીની આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે.

પ્રથમ હપ્તાલાભાર્થી દીકરીઓને પ્રથમ ધોરણમાં પ્રવેશ મેળવે તે વખતે
રૂ. 4000/- નો લાભ આપવામાં આવે છે.
બીજો હપ્તાલાભાર્થી દીકરી જ્યારે ધોરણ-9 માં પ્રવેશ મેળવે ત્યારે
રૂ. 6000/- મળવાપાત્ર થશે.
છેલ્લા હપ્તાદીકરી 18 વર્ષની ઉંમર થાય તેને ઉચ્ચ શિક્ષણ કે લગ્ન સહાય તરીકે
કુલ 100000/- (એક લાખ) ની સહાય આપવામાં આવશે.
પરંતુ દીકરીના બાળલગ્ન થયેલ ન હોવા જોઈએ.  
વ્હાલી દીકરી યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર લાભની વિગતો

વ્હાલી દીકરી યોજનામાં સોગંદનામું રદ કરવામાં આવ્યું

વ્હાલી દીકરી યોજનામાં સોગંદનામું ની જોગવાઈમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. ગુજરાત રાજ્યમાં જુદી-જુદી સેવાઓ મેળવવા માટે સોગંદનામાની પ્રકિયા રદ કરવામાં આવે છે. જેને ધ્યાનમાં રાખીને મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા પણ Vahli Dikri Yojana Sogandnamu Remove કરવામાં આવ્યું છે. હવે, લાભાર્થીઓ અરજી કરતી વખતે સોગંદનામું કરવાની જગ્યાએ સ્વ-ઘોષણા (Self Declaration)  રજૂ કરી શકે છે.

Gujarat University Admission 2022 | ગુજરાત યુનિવર્સિટી એડમિશન

પીએમ આવાસ યોજનાની નવી યાદી જાહેર થઈ, તમારું નામ  ચેક કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

Loan Yojana – Mahila Swavalamban Yojana | મહિલા સ્વાવલંબન યોજના

વ્હાલી દીકરી યોજના સ્વ-ઘોષણા(Self-Declaration) નો નમૂનો

                સામાન્ય વહીવટ વિભાગના ઠરાવથી રાજ્યમાં વિવિધ વિભાગોમાં એફિડેવિટની પ્રક્રિયામાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે.  ગુજરાત રાજ્યમાં જુદા-જુદા વિભાગો દ્વારા સોગંદનામાની પ્રક્રિયા રદ કરીને સ્વ-ઘોષાણા (Self-Declaration) ની પ્રક્રિયા દાખલ કરવામાં આવી છે. ગુજરાત સરકારના મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ, વ્હાલી દીકરી યોજનાની સોગંદનામા ની જોગવાઈ માં સુધારા બાબતનો વ્હાલી દીકરી યોજના ઠરાવ બહાર પાડવામાં આવ્યો છે.

        જેનો ઠરાવ ક્રમાંક: મસક/132019/1181/અ(પા.ફા.), તા:04/04/2022 દ્વારા સોગંદનામું પ્રક્રિયા રદ કરેલી છે. હવે પછી વ્હાલી દીકરી યોજનાનો લાભ લેવા માટે સમક્ષ અધિકારી કરવાના થતાં સોગંદનામાને બદલે નિયત નમૂનામાં સ્વ-ઘોષણા (Self-Declaration) કરવાનું રહેશે.

Vahli Dikri Yojana Application Form

                Woman And Child Development Department Gujarat દ્વારા Vahali Dikri Yojana Form બહાર પાડવામાં આવેલું છે. અરજદારો વ્હાલી દીકરી યોજના નું ફોર્મ નીચે આપેલી જગ્યાએથી વિનામૂલ્યે મેળવી શકાશે.

1. ગ્રામ કક્ષાએ આંગણવાડી કેન્દ્ર પરથી વ્હાલી દીકરી યોજનાનું ફોર્મ વિનામૂલ્યે મળશે

2. તાલુકા કક્ષાએ “સંકલિત બાળ વિકાસ યોજના અધિકારીશ્રી (ICDS)” ની કચેરી ખાતેથી Vahli Dikri Yojana Application Form મફત મેળવી શકશે.

3. જિલ્લા કક્ષાએ, મહિલા અને બાળ અધિકારીશ્રીની કચેરીમાંથી મફતમાં અરજી ફોર્મ મેળવી શકાશે.

Important Links

SubjectLinks
WCD GujaratClick Here
Vahli Dikri Yojana Online FormClick Here
Vahli Dikri Yojana Form DownloadClick Here
Join Our Telegram ChannelJoin Now
Join Our District Whatsapp GroupJoin Now
Home PageClick Here
Important Links

FAQ’s of Vahli Dikri Yojana Sogandnamu Remove 2022

વ્હાલી દીકરી યોજના શા માટે બહાર પાડવામાં આવેલી છે?

  વ્હાલી દીકરી યોજના દ્વારા સમાજમાં દીકરીઓના જન્મપ્રમાણમાં વધારો થાય, દીકરીઓનો શિક્ષણનો ડ્રોપઆઉટ રેશિયો ઘટે તે માટે આ યોજના બહાર પાડવામાં આવેલી છે.

Vahali Dikri Yojana 2022 નો લાભ મેળવવા માટે સોગંદનામું રજૂ કરવું પડશે?

ના, નવા સુધારા મુજબમાં વ્હાલી દીકરી યોજનામાં સોગંદનામુ રજૂ કરવાનું રહેશે નહીં. પરંતુ વિભાગ દ્વારા જાહેર કરેલા સ્વ-ઘોષણા (Self-Declaration) રજૂ કરવાનું રહેશે.

Vahli Dikri Yojana ક્યા વિભાગ દ્વારા લોન્‍ચ કરવામાં આવેલી છે?

કમિશ્નર મહિલા અને બાળ વિભાગ, ગાંધીનગર દ્વારા વ્હાલી દીકરી યોજના બહાર પાડવામાં આવેલ છે.

Vahali Dikri Yojana નો લાભ લેવા માટે અરજી કરવાની સમય મર્યાદા કેટલી છે?

લાભાર્થી દીકરીના જન્મ થયા પછી, એક (1) વર્ષની સમય મર્યાદામાં અરજી કરવાની રહેશે. દીકરીના જન્મના એક વર્ષ બાદ અરજી કરનાર લાભાર્થી પાત્રતા ધરાવશે નહીં.

કેટલી આવક મર્યાદા ધરાવતા લાભાર્થીને વ્હાલી દીકરી યોજનાનો લાભ મળશે?

વ્હાલી દિકરી યોજનાનો લાભ લેવા માટે દીકરીના માતા-પિતાની કુલ વાર્ષિક આવક 2.00 લાખ રૂપિયાથી વધુ ના હોવી જોઈએ.

Leave a Comment

close button