WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!
PM Kisan Yojana e-KYC Process Online Archives - Sarkari Yojana Gujarat

PM Kisan Yojana e-KYC Compulsory : ખેડૂત લાભાર્થીઓએ 21 ફ્રેબુઆરી પહેલાં ફરજિયાત ઈ- કેવાયસી કરવું પડશે.

PM Kisan Yojana e-KYC Compulsory : ખેડૂત લાભાર્થીઓએ 21 ફ્રેબુઆરી પહેલાં ફરજિયાત ઈ- કેવાયસી કરવું પડશે.

ખેડૂત લાભાર્થીઓએ પીએમ કિસાન યોજનાનો આગમી 16 મા હપ્તાનો લાભ લેવા માટે 21 ફ્રેબુઆરી પહેલાં ફરજિયાત e-KYC કરવું પડશે.

PM Kisan Yojana e-KYC Process Online: ખેડૂત લાભાર્થીઓએ 28 ફ્રેબુઆરી પહેલાં ફરજિયાત ઈ- કેવાયસી કરવું પડશે.

PM Kisan Yojana e-KYC Process Online: ખેડૂત લાભાર્થીઓએ 28 ફ્રેબુઆરી પહેલાં ફરજિયાત ઈ- કેવાયસી કરવું પડશે.

ખેડૂત લાભાર્થીઓએ પીએમ કિસાન યોજનાનો આગમી 13 મા હપ્તાનો લાભ લેવા માટે 28 ફ્રેબુઆરી પહેલાં ફરજિયાત e-KYC કરવું પડશે.