રાહતના સમાચાર: પાનકાર્ડ આધારકાર્ડ લિંક કરવાની તારીખમાં વધારો કરવામાં આવ્યો, જાણો નવી તારીખ.

Pan Card Link Aadhaar Card Last Date Extended

રાહતના સમાચાર: પાનકાર્ડ આધારકાર્ડ લિંક કરવાની તારીખમાં વધારો કરવામાં આવ્યો, જાણો નવી તારીખ.

[Fact Check] / તમારા આધારકાર્ડ-પાનકાર્ડને લિંક કરાવી જ દેજો, સોશિયલ મીડિયામાં ગુજરાત હાઈકોર્ટના ચુકાદાને નામે વાયરલ થયેલો મેસેજ ખોટો.

Fact Check On Viral Message of Aadhaar Pancard Link

તમારા આધારકાર્ડ-પાનકાર્ડને લિંક કરાવી જ દેજો, સોશિયલ મીડિયામાં ગુજરાત હાઈકોર્ટના ચુકાદાને નામે વાયરલ થયેલો મેસેજ ખોટો છે. વધુ માહિતી માટે અહિં ક્લિક કરો.

Voter Card Download Online: નવી વેબસાઈટથી મિનિટોમાં તમારું ચુંટણીકાર્ડ ડાઉનલોડ કરો.

Voter Card Download Online: નવી વેબસાઈટથી મિનિટોમાં તમારું ચુંટણીકાર્ડ ડાઉનલોડ કરો.

નવી વેબસાઈટ અને નવી પદ્ધતિથી થોડીક મિનિટમાં Voter Card Download કરી શકો છો.
કેવી રીતે Download કરવું તેની માહિતી માટે નીચેની વેબસાઈટની મુલાકાત લો,

PAN With Aadhaar Link Last Date : માત્ર 6 દિવસ બાકી રહ્યા તમારું પાનકાર્ડ આધાર લિંક કરો, નહીંતર આટલા કામો અટકી જશે.

PAN With Aadhaar Link Last Date : 31 મી માર્ચ પહેલાં પાનકાર્ડ આધાર લિંક કરો, નહીંતર આટલા કામો અટકી જશે.

31 મી માર્ચ પહેલાં પાનકાર્ડ આધાર લિંક કરો, નહીંતર આટલા કામો અટકી જશે. તમારું પાન લિંક છે કે નહિં તે જાણવા તથા લિંક કેવી રીતે કરવું તેની માહિતી માટે અહિં ક્લિક કરો.