WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!
Chaff Cutter Yojana 2023 | ચાફટ કટર સહાય યોજના

Chaff Cutter Yojana 2023 | ચાફટ કટર સહાય યોજના

Short Briefing: Subsidy on Electric Chaff Cutter Scheme 2023 । Chaff Cutter Yojana । ઈલેક્ટ્રીક મોટર ઓપરેટેડ ચાફ કટર સબસીડી યોજના । Chaff Cutter Machine Price In Gujarat । એંજિન સંચાલિત ચાફ કટર યોજના

કૃષિ,ખેડુત ક્લ્યાણ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેડૂતોના કલ્યાણ અને હિતલક્ષી ઘણી બધી યોજનાઓ અમલી બનાવેલ છે. Ikhedut Portal 2023 પર ખેતીવાડીની કુલ 29 યોજનાઓ ચાલુ કરવામાં આવેલ છે. ખેડૂતોને ઉત્પાદન વધારવા તથા ખર્ચ ઘટાડવા માટે ટ્રેક્ટર સહાય આપવામાં આવે છે.

Tractor Sahay Yojana નો લાભ મેળવ્યા ઘણા બધા સાધનોની જરૂર રહેતી હોય છે. જેમ કે કલ્ટીવેટર, રોટાવેટર, ગ્રાઉન્‍ડ ડીગર વગેરે ઘણા બધા ખેત ઓજારોની જરૂર પડે છે. પ્રિય વાંચકો, આજે Chaff Cutter Yojana આર્ટિકલ દ્વારા ખેડૂતોને પોતાની ખેતી અને પશુપાલનમાં ઉપયોગમાં લેવાતા ચાફ કટર વિશે વિગતવાર માહિતી મેળવીશું.

Electric Chaff Cutter Yojana 2023

ખેડૂતોને પાક ઉત્પાદન વધારવા માટે વિવિધ ઓજારો અને સાધનની મદદ લેવી પડે છે. જેથી સમય અને શક્તિની બચત થાય. આધુનિક ખેત ઓજારો મૂલ્યવાન હોય છે. પરંતુ આવા કિંમતી સાધનોની ખરીદી પર Government of Gujarat દ્વારા સબસીડી આપવામાં આવે છે. રાજ્યના ખેડૂતોને ઈલેક્ટ્રીક મોટર ઓપરેટેડ ચાફ કટર અને એંજિન આધારે ચાલતા ચાફકટરની ખરીદી પર સબસીડી આપવામાં આવે છે. ખેડૂતોને Chaff Cutter Yojana સાધનની ખરીદી પર કેટલી સબસીડી મળે, કેવી રીતે અરજી કરવી તથા કયા-ક્યા ડોક્યુમેન્‍ટ જોઈએ તેની માહિતી મેળવીશું.

Highlight Point of Electric Chaff Cutter Yojana

યોજનાનું નામચાફટ કટર સહાય યોજના 2023
આર્ટિકલની ભાષાગુજરાતી અને English
યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશખેડૂતોને પશુપાલન તથા ખેતીમાં ઘાસચારો કાપવા માટેના
ચાફ કટરને સબસીડી પર આપવાનો ઉદ્દેશ
લાભાર્થીગુજરાતના ખેડૂતોના તમામ
સહાયની રકમખેડૂતોને 3 થી 5 H.P વાળી મોટરના ચાફ કટરની ખરીદી ઉપર
સબસીડી મળશે. જેમાં અનુસુચિત જાતિ, અનુસુચિત જન જાતિ,
નાના, સીમાંત અને મહિલા ખેડૂતો માટે કુલ ખર્ચના 50% અથવા
રૂ.28000/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે લાભ આપવામાં આવશે.  
અધિકૃત વેબસાઈટhttps://ikhedut.gujarat.gov.in/  
ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવીClick કરો.
ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ08/12/2023

Read More: Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana: શું તમને નવેમ્બર -2023 માં મફત અનાજ મળશે? કેટલું અનાજ મળશે?- જાણો સંપૂર્ણ માહિતી.


ચાફ કટર સહાય યોજનાનો હેતુ

ખેતી અને પશુપાલન એક-બીજા સાથે જોડાયેલ વ્યવસાયો છે. ખેડૂતો ખેતી સાથે પશુપાલન કરતાં હોય છે. ખેતીમાં જુવાર, બાજરી, મકાઈ કે અન્ય પાકોના ઘાસચારો દુધાળા પશુઓને આપવામાં આવે છે. પરંતુ ઘાસચારો કાપવામાં ઘણો બધો સમય વપરાય છે. છતાં પણ મશીન જેવા ટુકડા થતા નથી. જેથી ખેડૂતોને Electric Chaff Cutter Machine ખરીદવું પડે છે. ખેડૂતોને Subsidy On Electric Chaff Cutter Machine આપવામાં આવે છે.

Electric Chaff Cutter Scheme List । ચાફ કટર યોજનામાં આપવામાં આવતા સાધન સહાયની યાદી

Ikhedut પર ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા વિવિધ યોજનાઓ ચાલે છે. જેમાં અલગ-અલગ પ્રકારની સ્કીમ આધારિત અરજદારોને જુદા-જુદા પ્રકારે લાભ આપવામાં છે. આ આર્ટિકલમાં ચાફ કટર સાધન સહાય જુદી-જુદી સ્કીમ હેઠળ આપવામાં આવે છે. જેની વધુ ખરાઈ માટે ikhedut Portal વેબસાઈટની મુલાકાત લેવી. જેની Scheme List નીચે મુજબ છે.

 • AGR 2 (FM)
 • AGR 3 (FM)
 • AGR 4 (FM)
 • SMAM

Read More: HDFC Life Term Insurance । એચડીએફસી લાઈફ ટર્મ ઈન્સ્યોરન્સ

Chaff Cutter Yojana નો લાભ મેળવવા માટેની પાત્રતા

ગુજરાત ખેતી વાડી વિભાગ દ્વારા આ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને સાધન સહાયનો સબસીડી અને લાભ આપવામાં આવે છે. આ યોજના માટે કેટલીક પાત્રતા નક્કી થયેલી છે. જે નીચે મુજબ છે.

 • અરજદાર ગુજરાત રાજયનો હોવો જોઈએ.
 • નાના, સીમાંત અથવા મોટા ખેડૂત પ્રકારનો હોવો જોઈએ.
 • લાભાર્થી ખેડૂત પાસે પોતાનું જમીન રેકોર્ડ ધરાવતો હોવો જોઈએ.
 • જંગલીય વિસ્તારના ખેડૂત લાભાર્થી પાસે ટ્રાઈબલ લેન્‍ડ વન અધિકાર પ્રમાણપત્ર હોવું જોઈએ.
 • ખેડૂતોઓએ ikhedut portal પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

Read More: બાળકોને વાંચતા શીખવવા માટે Google ની ખૂબ સરસ એપ્લિકેશન । What is Read Along App


ઈલેક્ટ્રીક ચાફ કટર યોજનામાં સહાયનું ધોરણ

ગુજરાત રાજ્યની આ સબસિડી યોજના છે. ખેડૂત મિત્રોને આ સબસીડી યોજના મુજબ લાભ આપવામાં આવશે. જેમાં જુદી-જુદી સ્કીમોનો લાભ આપવામાં આવે છે. ગુજરાતના સામાન્ય જ્ઞાતિના ખેડૂતો, અનામત જ્ઞાતિના ખેડૂતો, મહિલાઓ, નાના, સીમાંત અને મોટા ખેડૂતોને સહાય આપવામાં આવશે. જે નીચે મુજબ છે.

ચાફ કટર યોજનામાં અલગ-અલગ સ્કીમ માટે જુદી-જુદી સહાય આપવામાં આવે છે.

Benefit of SMAM & AGR 2 (FM) Scheme

 • ખેડૂત માટે આ ચાફ કટર યોજના છે.
 • 3 થી ઓછા H.P વાળી મોટરની ખરીદી પર સબસીડી મળશે. જેમાં સામાન્ય વર્ગના ખેડૂતોને કુલ ખર્ચના 40% અથવા રૂ.16000/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે લાભ આપવામાં આવશે.
 • 3 થી 5 H.P વાળી મોટરની ખરીદી ઉપર પણ સબસીડી મળશે. જેમાં સામાન્ય વર્ગના ખેડૂતોને કુલ ખર્ચના 40% અથવા રૂ.22000/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે લાભ આપવામાં આવશે.
 • 3 થી ઓછા H.P વાળી મોટરની ખરીદી પર સબસીડી મળશે. જેમાં અનુસુચિત જાતિ, અનુસુચિત જન જાતિ, નાના, સીમાંત અને મહિલા ખેડૂતો માટે કુલ ખર્ચના 50% અથવા રૂ.20000/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે લાભ આપવામાં આવશે.
 • 3 થી 5 H.P વાળી મોટરની ખરીદી ઉપર સબસીડી મળશે. જેમાં અનુસુચિત જાતિ, અનુસુચિત જન જાતિ, નાના, સીમાંત અને મહિલા ખેડૂતો માટે કુલ ખર્ચના 50% અથવા રૂ.28000/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે લાભ આપવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો- Ikhedut Portal: ખેતીવાડી ની યોજનાઓમાં સાધન સહાયની યોજનાઓ ઓનલાઈન ફોર્મ આ તારીખ સુધી પુન: ચાલુ કરવામાં આવ્યા.


Benefit of AGR 3 (FM) & AGR 4 (FM) Scheme

સ્કીમનું નામમળવાપાત્ર લાભ
AGR 3 (FM) & AGR 4 (FM) Schemeઅનુસુચિત જાતિ અને અનુસુચિત જનજાતિનાં ખેડૂતો માટેની યોજના છે. જેમાં પાવર ઓપરેટેડ ચાફ કટર જેની મોટર 3 થી ઓછા H.P ની હોય તો કુલ ખર્ચ ના 50 % અથવા રૂ.20,000/- હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે લાભ મળશે. •ચાફ કટર જેની મોટર 3 થી 5 H.P  કુલ ખર્ચના 50 % અથવા રૂ. 28,000/- હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે લાભ મળશે.

Required Document Of Electric Chaff Cutter Yojana Gujarat | ચાફ કટર યોજના માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્‍ટ

ખેડૂતો માટે I kisan portal બનાવેલ છે. જેમાં વિવિધ ખેડૂત યોજનાઓના ઓનલાઈન ફોર્મ સ્વીકારવામાં આવે છે. ચાફ કટર યોજનાનું ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા માટે નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્‍ટ જોઈશે.

1. લાભાર્થી ખેડૂતની જમીનની નકલ 7-12

2. લાભાર્થી ખેડુતની રેશનકાર્ડની નકલ (Ration Card)

3. ખેડૂત લાભાર્થીના આધારકાર્ડની નકલ

4. અનુસૂચિત જાતિનો હોય તો તેનું પ્રમાણપત્ર

5. અનુસૂચિત જનજાતિનો હોય તો તેનું સર્ટિફિકેટ

6. વિકલાંગ લાભાર્થી માટે વિકલાંગતા હોવા અંગેનું સર્ટિફિકેટ (જો હોય તો)

7. ખેડૂતની જમીન જો સંયુક્ત ખાતેદાર હોય તો તેવા કિસ્સામાં અન્ય હિસ્સેદારના સંમતિપત્રક

8. જો આત્માનું રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતા હોય તો તેની વિગતો

9. ખેડૂત સહકારી મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની વિગતો

10. જો દૂધ ઉત્પાદક મંડળીના સભ્ય હોય તો

11. બેંક ખાતાની પાસબુક

12. મોબાઈલ નંબર


આ પણ વાંચો- eHRMS Gujarat Anganwadi Bharti 2023 : આંગણવાડીમાં 10,000 કરતાં વધુની ભરતી આવી. ઓનલાઈન અરજી કરો


Chaff Cutter Yojana 2023 | ચાફટ કટર સહાય યોજના

How to Online Apply Chaff Cutter Subsidy Scheme | ચાફ કટર યોજના હેઠળ ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી?

ખેડૂત લાભાર્થીઓએ આ Khedut Yojana નું ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. ખેડૂતોઓએ ગ્રામ પંચાયતમાંથી VCE પાસેથી Ikhedut Online Arji કરી શકે છે. વિશેષમાં ખેડૂતો કોઈપણ કોમ્પ્યુટરની કામગીરી કરતા હોય તેમની પાસે Online Application કરાવી શકે છે. ખેડૂતો જાતે પણ ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. તો ચાલો ઈ-ખેડૂત પોર્ટલ ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે અરજી કરવી તેની વિગતવાર માહિતી મેળવીશું.

 • સૌપ્રથમ ‘Google Search” માં ‘ikhedutl Portal’ ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • ખેડૂત યોજના વેબસાઈટ ખોલ્યા પછી “યોજના” પર ક્લિક કરવું.

How to Online Apply Chaff Cutter Subsidy Scheme | ચાફ કટર યોજના હેઠળ ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી?

 • જેમાં યોજના પર Click કર્યા પછી ક્રમ-1 પર આવેલી “ખેતીવાડીની યોજનાઓ” ખોલવીની રહેશે.
 • જેમાં “ખેતીવાડી ની યોજના” ખોલ્યા બાદ વર્ષ-2023-24ની કુલ 29 યોજનાઓ બતાવશે.
 • જેમાં ક્રમ નંબર-05 પર “ચાફ કટર (એંજિન/ઈલે. મોટર ઓપરેટેડ)” માં  પર ક્લિક કરવાની રહેશે.
Chaff Cutter Sahaya Yojana
 • જેમાં ચાફ કટર સહાય યોજનાની તમામ માહિતી વાંચ્યા બાદ “અરજી કરો” તેના પર Click કરીને Website ખોલવાની રહેશે.
 • હવે તમે રજીસ્ટર અરજદાર ખેડૂત છો? જેમાં જો અગાઉ Registration કરેલ હોય તો “હા” અને નથી કર્યું તો “ના” કરી આગળ પ્રોસેસ કરવાની રહેશે.
 • અરજદાર દ્વારા રજીસ્ટ્રેશન કરેલું હોય તો આધારકાર્ડ અને મોબાઈલ નંબર નાખ્યા બાદ Captcha Image સબમીટ કરવાની રહેશે.

chaff cutter Yojana in gujarat

 • જો લાભાર્થીએ Ikhedut Portal પર રજીસ્ટ્રેશન કરેલું નથી તો ‘ના’ સિલેકટ કરીને Online Form ભરવું.
 • ખેડૂત Online Form માં સંપૂર્ણ ચોક્કસાઈપૂર્વક માહિતી ભર્યા બાદ Application Save કરવાની રહેશે.
 • લાભાર્થી ખેડૂતોએ ફરીથી વિગતો Check કરીને Application Confirm કરવાની રહેશે.
 • ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કન્‍ફર્મ થયા બાદ કોઈપણ પ્રકારનો સુધારો થશે નહીં.
 • છેલ્લે, ખેડૂત અરજી નંબરના આધારે પ્રિ‍ન્‍ટ મેળવી શકશે.

Ikhedut Portal Empanelled Vendors | એમ્પેનલ્ડ વેન્ડર્સ જોવા માટેની સુવિધા

Agriculture, Farmers Welfare & Co-Operation Department, Government of Gujarat દ્વારા વિવિધ યોજનાઓની ઓનલાઈન અરજી ચાલુ કરેલ છે. જેમાં યોજનાઓના લાભ બાબતે પારદર્શિતા જળવાઈ રહે તે હેતુથી ઘણી વિશેષ માહિતી આ પોર્ટલ પર આપેલી છે. જેમાં “એમ્પેનલ્ડ વેન્ડર્સ જોવા” માટેની જે સુવિધા છે. ખેડૂતો એમ્પેનલ્ડ વેન્ડર્સમાં Chaff Cutter Machine Price અને Chaff Cutter Machine Dealers માહિતી મેળવી શકે છે. આ માહિતી જોવા નીચેના બટન પર ક્લિક કરો.

Chaff Cutter Yojana Online Last Date । અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ

ખેડૂતોને આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે i khedut portal પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની હોય છે. chaff cutter Sahay Yojana ઓનલાઈન એપ્લિકેશન નજીકના ઓનલાઈન સેવા કેન્દ્ર પરથી અરજી કરી શકાશે. આ ઓનલાઇન તા-09/11/2023 થી 08/12/2023 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે.

Read More: National Food Safety Scheme । રાષ્ટ્રીય અન્ન સલામતી યોજના હેઠળ કોણે, કેટલું મફત અનાજ મળશે. 

FAQ’s- વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
1. ચાફ કટર સહાય યોજનામાં કેટલો લાભ મળે છે?

જવાબ: ખેડૂતોને 3 થી 5 H.P વાળી મોટરના ચાફ કટરની ખરીદી ઉપર સબસીડી મળશે. જેમાં સામાન્ય વર્ગના ખેડૂતોને કુલ ખર્ચના 40% અથવા રૂ.22000/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે લાભ મળશે. અને અનુસુચિત જાતિ, અનુસુચિત જન જાતિ, નાના, સીમાંત અને મહિલા ખેડૂતો માટે કુલ ખર્ચના 50% અથવા રૂ.28000/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે લાભ આપવામાં આવશે.

2. Chaff Cutter Sahay Yojana નો લાભ કયા વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવે છે?

જવાબ: ખેડૂતોને Chaff Cutter Yojan નો લાભ ગુજરાતના ખેતી વાડી વિભાગ દ્વારા લાભ આપવામાં આવે છે.

3. ચાફ કટર સબસીડી યોજનાનો લાભ લેવા માટે કેવી રીતે એપ્લિકેશન કરવાની હોય છે?

જવાબ: ખેડૂતોને આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે Ikhedut પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

4. ચાફ કટર સહાય યોજનાનો લાભ કોણે-કોણે આપવામાં આવે છે?

ગુજરાત રાજ્યના નાના, સીમાંત, મહિલા, અનામત જ્ઞાતિના, સામન્ય અને મોટા ખેડૂતોને ચાફ કટર સહાય યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે છે.

Leave a Comment